3.februar lanserte vi kampanjen «Min Kropp – Mine Grenser». Den digitale lanseringen gikk av stabelen på Deichmanns nye hovedbibliotek i Bjørvika. Med over 130 deltakere var det godt å vite at dere står sammen med oss i kampen mot vold og seksuell trakassering. Sammen kan vi bidra til å synligjøre hvordan en styrket seksuell helse har posisjon som et forebyggende tiltak mot vold og seksuell trakassering.

Kampanjen «Min kropp – Mine grenser» er bygget opp rundt tre nivåer og favner temaer som opplysning om vold, sosial kontroll, grensesetting, medisinske smertelidelser, og oppmuntring til selvrefleksjon.

Fakhra Salimi holdt åpningstalen på lanseringen og tok oss gjennom hvordan den offentlige diskursen usynligjør minoritetskvinners seksualitet. Hvordan MiRA-Senteret helt fra tidlig 90-tall har fokusert på empowerment rettede tiltak på individuelt og samfunnsplan. Samarbeid med skoler utviklet seg til pilot prosjekter, som senere ble tatt inn i handlingsplanen mot tvangsekteskap.

Landets høyeste ledelse på likestilling, Kultur- og Likestillingsminister Anette Trettebergstuen snakket om maktesløsheten som oppstår når den du stoler på tråkker over grenser brytes. Hun poengterte hvordan 25% av alle drap som begås i Norge er et partnerdrap, og at Regjeringen vil fortsette å si dette høyt, og aktivt jobbe målrettet med forebygging av seksuell vold for å øke kvinners frihet.

Lege, PhD og medisinfaglig forfatter Mariam Anjum beskrev hvor interseksjonalitetens sko trykker i relasjon til seksualitet under foredraget «Hvordan økt kunnskap gir økt handlingsrom». Mariam definerte hvordan god seksuell helse handler om mer enn bare sex, og kan bidra til å skape en tryggere identitet og sunne handlingsmønstre. Om hvordan kvinner må tilpasses så mange normer at hennes egen personlige seksualitet blir borte i alle hensyn hun må.

MiRA-Senterets viktige samarbeidspartner IMDi holdt også innlegg om sosial kontroll, minoritetskvinner og integrering ved Direktør Libe Rieber-Mohn. IMDi sine rådgivere jobber målrettet for å gi jenter mestringsfølelse og selvbevissthet. Dette er med på å styrke jenters forhold til seksualitet og egen kropp bekjempes også negativ sosial kontroll, og gir jentene tilgang til å leve frie liv, noe som er avgjørende for å lykkes med integrering.

Avsnittsleder ved RISK, Lene Wold beskrev hvordan politiet jobber med å avdekke alle saker innen familievold, med et særlig fokus på forebygging. Om hvordan alle seksuelle handlinger skal være frivillig og presenterte noen seksualmoralske grenser. Det ble også illustrert hvordan vold i nære relasjoner gjerne oppstår i komplekse og uoversiktlig situasjoner som gjør det vanskelig å vite hvor mye skal du finne deg i og når du skal si ifra.

Mari Bø Trosterud introduserte kampanjen «Min Kropp – Mine Grenser». Selv om smittevernsrestriksjonene krevde et digitalt arrangement, var det herlig å kunne ha nesten samtlige talere på fysisk besøk i Deichmannsalen.

Litt mer om kampanjen?
Kampanjen «Min Kropp – Mine Grenser» skal på et samfunnsplan skal kampanjen bidra til økt kunnskap blant hjelpeapparatet, skoler og helsetjenester om minoritetskvinner- og unge jenters utfordringer.

Blant minoritetsbefolkningen vil kampanjen kunne spre informasjon som kan skape holdningsendring.

Kampanjen vil på det individuelle plan, fokusere på «empowerment» og sånn oppmuntre kvinner og jenter til å ta egne valg samt skape trygge møtesteder der kvinner og jenter på tvers av generasjoner og kulturell bakgrunn kan møtes og styrke hverandre.

Kampanjepakken «Min kropp – Mine grenser» inneholder:

  • Doavisene – der et nytt tema tilbys annenhver måned (som grensesetting, sosial kontroll og medisinske smertelidelser etc.). Doavisene vil også inkludere en QR-kode som går direkte til MiRA-Senterets hjemmeside der en kan chatte helt anonymt med en av våre rådgivere.
  • Workshop for unge jenter/kvinner om «Min kropp – Mine grenser»
  • Foredrag for lærere, introduksjonsprogrammer, ansatte ved voksenopplæring, mfl. om relevante temaer innenfor kampanjen
  • Informasjonsmateriell, animasjonsfilmer og podkast inkluderes også i forhold til kampanjepakkens tematikk.

Dersom du ønsker hele eller deler av kampanjen til din organisasjon, skole, eller arbeidssted, send oss gjerne en bestilling til kampanje@mirasenteret.no