Hvordan har minoritetskvinners stemmer bidratt til å endre kvinnebevegelsen? Hvilke muligheter og begrensninger setter føringer for unge stemmers mulighet til å ytre seg i dag? Og hva kan vi sammen bidra med for å gi alle kvinner de samme representasjonsmulighetene i det offentlige rom? Dette var noen av temaene som ble diskutert da MiRA-Senterets arrangerte vår årlige nasjonalkonferanse «Mange stemmer – felles kamp!» den 19.november.

På bakgrunn av koronasituasjonen og de stadig økende smittetallene i Oslo ble årets konferanse gjennomført digitalt på Zoom. I overkant av 70 deltakere fulgte med hjemmefra mens foredragsholderne holdt innlegg og deltok i paneldiskusjonen live fra sine stuer, kjøkkenbord og hjemmekontorer.

Det ble gjort videoopptak av hele konferansen, så ønsker du og se alle de spennende innleggene kan du se de her!

Konferansen åpnet med flott musikk av musiker Busi Ncube. MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi ønsket så velkommen til den digitale nasjonalkonferansen, og poengterte relevansen av dagens tematikk. Salimi viste til hvordan pandemien har forsterket de allerede eksisterende urettferdighetene i Norge og viktigheten av å stå sammen mot rasisme og diskriminering.     

Innholdsrike innlegg om «Mange stemmer- felles kamp Årets åpningsinnlegg ble holdt av statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Grunde Almeland (V), som takket MiRA-Senteret for arbeidet med empowerment av minoritetskvinner og fortalte om regjeringens arbeid for å bedre deres posisjon i det norske samfunnet.

Forfatter og samfunnsdebattant Nancy Herz, ledet an som årets konferansier. Årets foredragsholdere bestod av syv kvinner som på hver sin måte belyste ulike aspekter ved minoritetskvinners pågående rettighetskamp, både i Norge og internasjonalt. Nasjonalkonferansens første innlegg ble holdt av kvinnesaksaktivist Inge Ås, en sentral skikkelse ved Kvinnehuset i Oslo og i Lesbisk Bevegelse på 1970-tallet, som snakket om den norske kvinnebevegelsens historie og kontakt med minoritetskvinner.

Sosiolog og kvinneaktivist Susan Rakhsh, satte så kvinnebevegelsens historie i et internasjonalt perspektiv og illustrerte ved hjelp av flere eksempler hvordan kvinnesaksaktivister i MENA-regionen kjemper en likestillingskamp som ofte glemmes i skyggen av vestlige feminister.

Marian Hussein, stortingsrepresentant og leder av SVs inkluderingsutvalg, snakket deretter om unge kvinner med minoritetsbakgrunn i det politiske rommet, og hva dette medfører. Hussein snakket også om mangelen på representasjon i politikken, og hvor viktig det derfor er at minoriteter, og særlig minoritetskvinner, engasjerer seg i den politiske debatten.

Med oss fra Storbritannia hadde vi med oss forsker og grunnlegger av An-Nisa Society, Humera Khan som holdt et inspirerende innlegg om styrken som ligger i samarbeid på tvers av religion, verdier og politikk i arbeidet for likestilling for alle.

I sitt innlegg «Feminisme, nyliberalisme og interseksjonalitet», snakket sosiolog og forfatter Linn Stalsberg om hvordan samtidens økonomiske strukturer begrenser mulighetene for reell likestilling for alle, og at dersom endringer ikke skjer på strukturnivå vil en aldri oppnå likestillingsidealet.


Antirasistisk kvinnekamp

Rahwa Yohaness, aktivist og direktør av organisasjonen Manifold Norway, drøftet Black Lives Matter-bevegelsen i Norge og unge minoritetskvinners kamp for likestilling. Sofia Rana, leder av Rødts antirasistiske og minoritetspolitiske utvalg og medlem av byutviklingsutvalget i Oslo Kommune, stod for konferansens siste innlegg og diskuterte antirasistisk kvinnekamp å tvers av ideologisk tilhørighet og utfordringer for ulike politiske partier.

Scenekunstner og dramatiker Camara Lundestad Joof, stod for konferansens andre kulturelle innslag, som hun fremførte hjemmefra. På lidenskapelig vis viste hun hvordan rasisme sniker seg inn i hverdagen, for eksempel på byen, i datinglivet og på arbeidsplassen.

Under siste del av konferansen ledet Fakhra Salimi paneldiskusjonen bestående av Inge Ås, Susan Rakhsh, Rahwa Yohaness, Marian Hussein, Linn Stalsberg og Sofia Rana. Panelistene drøftet temaer som interseksjonalitet, feminisme og rasisme. Et viktig tema under debatten var minoritetskvinners utsatthet for hets og trakassering i det offentlige rom, og hvordan vi sammen kan forebygge dette. Vi må stå sammen i kampen mot rasisme og sexisme, og drive interseksjonelt likestillingsarbeid for å sikre like muligheter og rettigheter til alle.

MiRA-Senteret takker for en svært spennende dag!