Fra offer til ressurs – minoritetskvinner mot undertrykking og sosial kontroll

Gjennom historien har innvandring og migrasjon vært et sentralt trekk ved norsk samfunnsutvikling. Spesielt på 1970-tallet tiltok arbeids- og familieinnvandringen, og i dag er det om lag 750 000 personer med innvandrerbakgrunn i Norge.Blant disse er ca. 30 prosent fra Asia, 14 prosent fra Afrika og 3 prosent fra Latin-Amerika, mens den største innvandrergruppen er fra europeiske land, og utgjør om lag halvparten av innvandrerbefolkningen. Blant innvandrerbefolkningen generelt, er cirka 350 000 minoritetskvinner.

Kvinnene representerer en svært mangfoldig gruppe, men felles for dem alle er at deres rettigheter i Norge i stor grad er knyttet til deres oppholdsgrunnlag, og slik er bestemt av utlendingsloven. Minoritetskvinner på tvers av opprinnelsesland har derfor helt siden 70-tallet kjempet for reell likestilling og selvstendige rettigheter i Norge.Dette inkluderer kampen mot vold i nære relasjoner, men også kampen mot strukturell vold og rasistisk kjønnsdiskriminering i det norske samfunnet.

 

MiRA-Senteret inviterer deg til å ta en tur til Rådhusplassen fra 5. november til 4. desember og se på vår utendørsutstilling «Fra offer til ressurs – minoritetskvinner mot undertrykking og sosial kontroll».

I denne utstillingen gir vi dere et innblikk i det likestillingsarbeidet som har pågått i flere tiår, hvor tusenvis av minoritetskvinner har deltatt. Minoritetskvinnebevegelsen har kjempet mot ulike undertrykkelsesformer på en rekke samfunnsområder, men fremfor alt har vi kjempet for en selvstendig stemme til å representere oss selv som en ressurs.

Selv om dette kun representerer en liten del av et omfattende arbeid håper vi utstillingen etterlater et inntrykk av minoritetskvinnebevegelsens arbeid, samt de utfordringer som fortsatt gjenstår.