Et viktig steg i forebyggingen av seksuell vold er å styrke kvinners seksuelle helse. Våren 2022 lanserer vi derfor den aktivt forebyggende kampanjen «Min kropp – Mine grenser». Vi deler av vår innsikt fra over 30 års arbeid på feltet og håper å vise hvor interseksjonalitetens sko trykker i relasjon til seksualitet.

Torsdag 3.februar 2022 lanserer MiRA-Senteret sin kampanje «Min Kropp – Mine Grenser».

Tid: 3.februar kl.11-12

Sted: Deichmannsalen, i bibliotek Deichmann Bjørvika. Anne-Cath, Vestlys plass 1, 0150 Oslo eller digitalt via strømming.

Med kampanjen «Min kropp – Mine grenser» fortsetter MiRA-Senteret den høyst aktuelle kampen mot vold og seksuell trakassering.

Vi ønsker å skape refleksjon til ettertanke og synligjøre ulike aspekter av problemstillinger som minoritetskvinner og unge jenter har erfart knyttet til egen seksualitet. Kampanjen er nasjonal, intim, lett tilgjengelig og skal hjelpe unge jenter å reflektere over hvordan og hvorfor de bør ville være godt rustet til å sette sine egne sunne grenser.

Kampanjen retter seg mot både minoritetskvinner, unge jenter og hjelpeapparatet. Vi håper instanser fra hele landet velger å bli med oss i kampen mot seksuell vold og velger å benytte seg av vår kampanje. For påmelding send e-post til: kampanje@mirasenteret.no