Med stort engasjement og egne slagord høyt viftende i vinden gikk stolte minoritetskvinner gjennom Oslos gater for å markere kvinnedagen, kampen for likestilling og alle kvinners rettigheter, torsdag 8. mars.

Svært mange minoritetskvinner fra MiRA-Senteret trosset vinterkulda og stilte opp med hjemmelagde plansjer og paroler på 8.-mars-arrangementet på Youngstorget forrige uke. Årets kvinnedag har engasjert stort på Senteret, og ved årets markering var det å vise støtte til metoo-kampanjen en kampsak for flere. I år som tidligere år var også forslag fra MiRA-Senteret stemt frem til en av årets hovedparoler i toget – «Lønnet arbeid til alle – praksisarbeid er slavearbeid».

Parolen synliggjør en strukturell likestillingsutfordring for mange minoritetskvinner fordi lønnet arbeid er nøkkelen til selvstendighet og reell likestilling. Minoritetskvinners egne historier forteller om en daglig kamp for å få innpass på det norske arbeidsmarkedet, vanskeligheter med å få godkjent egen kompetanse og strukturelle barrierer i arbeidslivet som gjør det svært vanskelig å få muligheten til lønnet arbeid. For mange blir praksisordningen gjennom NAV eneste alternativ og det nærmeste de noen gang kan komme en reell arbeidssituasjon. For alt for mange kvinner med minoritetsbakgrunn stopper mulighetene til lønnet arbeid her. Mange blir gående i årevis fra praksisplass til praksisplass, blir lovet gode framtidsutsikter og mulighet for fast arbeid, men realiteten er at mange blir brukt som gratis arbeidskraft.

MiRA-Senteret mener dette er grov utnytting og at samfunnet nå må få øynene opp og slå hardt ned på denne ukulturen. Utnyttingen rammer kvinner hardest og er derfor en svært viktig kvinnekampssak som bør synliggjøres i 8.mars-toget også i årene som kommer.

Sammen med tusenvis av kvinner sa MiRA-Senteret tydelig nei til seksuell trakassering og ja til lønnet arbeid for alle. Vi fortsetter nå kampen for alle kvinners rettigheter.