MiRA-Senteret har gjennom flere år hatt en trofast og hyggelig tradisjon ved å delta på Melafestivalen med egen informasjonsstand. Vi gjentok dette i år også, sammen med engasjerte og dedikerte frivillige fra morgen til kveld. I år hadde vi spesielt fokus på livreddende førstehjelp og valgopplæring, i tillegg til å informere om MiRA-Senteret helhetlige aktivitet og kurs tilbud for kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn.

Mange kvinner, unge jenter og deres familier kom innom MiRA-Senterets informasjonsstand på Melafestivalen på Rådhusplassen i Oslo forrige helg. Engasjerte ansatte og frivillige sto på informasjonsstand og delte viktig informasjon knyttet til valgkampanjen vår #brukdinstemmerettgjørenforskjell, mødre som veiledere, unge jenter, rettighetsinformasjon, førstehjelp og livredning. I år hadde vi mange spennende og kompetansehevende aktiviteter som hennamaling og perling for barn, valgopplæring med fotokonkurranse og praktiske øvelser knyttet til hjerte og lungeredning, der både store og små fikk prøve seg frem.

Til tross for at været ikke var med oss hele helgen, var likevel mange nysgjerrige på vårt arbeid og fikk med seg informasjon, kjøpte bøker, meldte seg inn i vårt nettverk og deltok i flere spennende diskusjoner. Det var et stemningsfylt og vellykket informasjonsarbeid der frivillige fra hele 14 ulike nasjoner fra Syria, Pakistan, Kongo, Afghanistan, Marokko, India, Liberia, Kurdistan, Irak, Iran, Somalia, Vietnam, Eritrea og Colombia, deltok og delte av sin kunnskap med hverandre.

Mangfold, felleskap, språk, kunnskapsutvikling og samspill mellom generasjoner er viktig under et slikt arrangement og er med på å fremme MiRA-Senterets helhetlig arbeid. Vi takker våre frivillige som tok seg tid til å bli med oss på Melafestivalen forrige helg og bidro til å skape et svært vellykket arrangement fylt med kreativitet, glede, kunnskap, musikk, dans, felleskap og samhold.