Forskning viser at mennesker med minoritetsbakgrunn er overrepresentert i drukningsulykker og andre ulykker som kunne blitt forhindret med livreddende førstehjelpskunnskap. Derfor har MiRA-Senteret de siste årene hatt et stort fokus på livreddende førstehjelp.

I forbindelse med dette arbeidet har MiRA-Senteret utviklet et supplerende førstehjelphefte som ble lansert 15.september i år. Heftet skal bistå personer med minoritetsbakgrunn og offentlige instanser, flyktning tjenester og organisasjoner i formidlings- og forebyggingsarbeidet innenfor førstehjelp og sikkerhet.

Førstehjelpshefte er basert på erfaringer som MiRA-Senteret har tilegnet seg gjennom flere år med målrettet førstehjelpsinnsats rettet mot minoritetsbefolkningen. Dette som en del av den nasjonale dugnaden: Sammen redder vil liv. Heftet formidler slik kompetanse om førstehjelp ut fra et minoritetsperspektiv og synliggjør viktige tema innenfor førstehjelp som det er viktig å kunne noe om, og hvordan slik informasjon kan videreformidles på en lettfattelig måte.

Informasjonshefte er gratis og kan bestilles ved å sende en e-post til aktiviteter@mirasenteret.no