Følg med på vår nye spalte i MiRA-Senterets nyhetsbrev: MiRA – 30 år siden!  Hver måned legger vi ut et avsnitt fra tidligere publiserte artikler.

Utdrag fra: Migrasjon og mental helse

Publisert: Temahefte nr. 5: Den usynlige smerte 2007

Forfatter: Fakhra Salimi

Migrasjon – en reise mot nye utfordringer
Migrasjon er en prosess der vi ofte må bryte med våre grunnleggende og viktigste nettverk, skille oss fra vante miljøer og mennesker, for så å slå oss ned i nye omgivelser. Opp gjennom historien har mange mennesker migrert på leting etter et bedre liv. Men hva dette innebærer av psykisk stress oppleves forskjellig fra menneske til menneske.