Følg med på vår nye spalte i MiRA-Senterets nyhetsbrev: MiRA – 30 år siden!  Hver måned legger vi ut et avsnitt fra tidligere publiserte artikler.

Utdrag fra «La meg snakke»

Publisert: MiRA-Magasin 1/2000

Forfatter: Fakhra Salimi

I Norge øremerker stat og kommuner hvert år midler til integreringstiltak. Det er departementenes og kommunenes ansvar å fordele disse midlene mellom dem som arbeider for integrering samt å iverksette egne prosjekter med dette formål. Frivillige organisasjoner er svært aktive i arbeidet for integrering av innvandrere og flyktninger i Norge. Samtidig har disse organisasjonene store vanskeligheter med å skaffe midler til å realisere sine prosjekter og aktiviteter. Dette gjelder spesielt innvandrerkvinneorganisasjonene, som til tross iherdig innsats i integreringsarbeidet har store problemer med å overbevise det statlige byråkratiet om nytten av dette arbeidet.

Ønsker du å lese hele artikkelen? Da kan du bestille en kopi av den ved å sende en e-post til post@mirasenteret.no