MiRA-Senteret inviterer til årets nasjonalkonferanse med temaet

«Møte mellom generasjoner – minoritetsperspektiv på kjønnslikestilling og familierelasjoner i endring».

Tid: 22. oktober 2019, kl. 08:30 – 16:30
Sted: Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets Plass 1, 0181 Oslo.

Konferansier: Nancy Herz

Keynote speaker: Ijeoma Oluo (US)

Dagens samfunn preges av en polarisert debatt med sterke ytterpunkter. Midt i dette står minoritetskvinner som får kjempe en kamp på to hold, både i forhold til rasistiske holdninger og strukturer samt i forhold til kjønnsdiskriminering. MiRA-Senteret samler derfor anerkjente fagpersoner, samfunnsdebattanter og politikere til en dagsaktuell debatt om familiedynamikk, ungdomstid og samfunn i endring. Formålet med konferansen er å samle faglige perspektiver og førstehåndserfaringer av oppvekst og familie i det flerkulturelle samfunnet, samt å sette den norske situasjonen i kontekst av nordiske og verdensomspennende trender.

Konferansen har et fullspekket program:

Velkommen til en tidsaktuell konferanse med noen av de fremste stemmene og ekspertene i Norge, Norden og internasjonalt!

Påmelding er bindende. Konferanseavgift kr 500, inkl. lunsj, te og kaffe.

Påmeldingsfristen var 7. oktober og påmeldinger settes nå opp på venteliste. Send gjerne påmelding til post@mirasenteret.no ved interesse. Delta også på vårt Facebook arrangement og del gjerne arrangementet.