Over hele landet gjennomføres ulike integreringstiltak og mye viktig arbeid gjøres i Nord-Norge. MiRA-Senteret jobber nasjonalt med vår valgkampanje «Din stemme, din makt!» og i slutten av august ga vi valgopplæring ved flyktningtjenesten i Tromsø. 

Tidligere i år besøkte MiRA-Senteret flyktningkontoret i Karasjok for et dialogmøte med integrerings- og inkluderingsansvarlige der og i august reiste vi igjen mot nord, denne gangen til Tromsø kommunes flyktningetjeneste. Her møtte vi 34 kvinner og menn som er del av introduksjonsprogrammet for et seminar om valg og demokrati.

Flere av deltakerne på møtet hadde stort politisk engasjement og fortalte om deres egne erfaringer fra politikken i deres hjemland. Mange var også nysgjerrige på det politiske landskapet i Norge og satte stor pris på en innføring i skillelinjene i norsk poltikk, som kan være et utfordrende tema. Denne typen dialog med nyankomne innvandrere er svært viktig fordi opplæring i poltikk og samfunnskunnskap er nødvendig for at de skal ha gode forutsetninger for å få ivaretatt sine rettigheter i Norge. Ved kommunestyre og fylkestingsvalget i 2019 vil flere av de som deltok på seminaret ha stemmerett, og demokratiske valg forutsetter informerte valg.  Gjennom slike møter styrkes deres kunnskap om det norske politiske systemet og dermed bidrar MiRA- Senterets informasjonsarbeid til politisk bevisstgjøring og demokratisk deltakelse.