Verdensdagen for psykisk helse markeres hvert år den 10. oktober og nå i over 150 land. Målet er å gjøre det like lett å snakke om vår psykiske helse som vår fysiske. For vi har alle en psykisk helse, og den må vi ivareta.

I Norge markeres dagen i hele oktober, og temaet i år er «Gi tid». Temaet setter søkelys på hvordan bruke tiden og oppfordrer oss alle til å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen. Tid er verdifull og noe som vi ikke kan sette en prislapp på. Mange opplever at de har for lite av den. I en tid der hverdagen preges av tidsjaget multitasking, er oppmerksomhet og det å vise interesse, samt være tilstede den fineste gaven man kan få og gi.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at halvparten av oss vil oppleve alvorlige psykiske problemer i løpet av livet, og verdensdagen for psykisk helse vil bidra til at flere får se opp og vise nærvær, men også få flere perspektiver på egen tilværelse.

I år deltar også MiRA-Senteret i markering av verdensdagen for psykisk helse både med en workshop på Senteret for kvinner og på ulike videregående skoler. Årets arrangement bevisstgjør kvinner og unge jenter på hvordan bruke tiden, samtidig som de skal oppfordre den enkelte til å bruke tid på å styrke hverandre psykisk.

Markering av verdensdagen for psykisk helsedag sammen med unge jenter og minoritetskvinner er en svært viktig del av MiRA-Senterets forebyggende helsearbeid. Slik er vi år etter år med på å belyse viktige tema og setter søkelys på hvor og hvordan elever kan søke hjelp i utfordrende tidsperioder.