Årets sommerferie har nok engang vært annerledes preget av COVID-19 pandemien. Stadig flere vaksineres og vi er på vei mot å ta tilbake hverdagen vår. Den har den siste tiden blitt skrevet i media om bekymringen rundt økt smittetrykk blant den yngre befolkningen og helsemyndighetenes ønske om at flere unge benytter seg av vaksinetilbudet. Nye tall fra FHI viser at det denne uken ble det avdekket 42 nye smittetilfeller i aldergruppen 16-19 år, mens det forrige kun ble avdekket 20 tilfeller og dette er en kraftig oppgang på kort tid. Dette er en bekymring helsemyndighetene deler og det oppfordres til at foreldre og unge til å ta situasjonen på alvor og følger nøye med på nye rutiner og regler i forbindelse med barnehage og skolestart knyttet til tesing og smittevern.

Skreddersydd koronainformasjon for foreldre, barn og unge med minoritetsbakgrunn i sommer

Sommeren går mot slutten, og vi gjør oss klare for høsten. Dette betyr nye rutiner for barn og unge i forbindelse med barnehage og skolestart. Flere og flere vaksineres og i slutten av juli viste nye tall fra FHI at det er satt mer enn 5,3 millioner doser i Norge, noe som betyr at 82 prosent av befolkningen over 18 år har fått minst en vaksinedose, og 42 prosent av de over 18 år er fullvaksinerte. I Oslo er det 61 prosent av de i alderen 18-44 som er fullvaksinert, og 21 prosent som har fått en vaksinedose og 18 prosent som er uvaksinert.

MiRA-Senteret har gjennom hele sommeren fulgt nøye med på smittesituasjonen og skreddersydd koronainformasjonen etter dette. Unge er blant de med høyest smitte i befolkningen og det er derfor vært viktig å formidle skreddersydd informasjon rettet mot målgruppen og foreldre.  I begynnelsen av august arrangerte Senteret en workshop for foreldre, barn og unge der vi snakket om viktigheten av vaksinering, koronasituasjonen og smittevern, karanteneregler ved barnehage og skolestart med spennende diskusjon med engasjerte deltagere.

MiRA-Senterets unge jentegruppe som viktige informasjonsformidlere om vaksinering til målgruppen

Senterets unge jente gruppe har også bidratt med viktig informasjonsformidling innad i målgruppen. Daglig er MiRA-Senteret i kontakt med unge jenter med minoritetsbakgrunn og gjennom informasjonsformidlingen trekker de frem at det er bekymringer rundt bivirkninger av vaksinen, og at det ikke finnes nok skreddersydd informasjon som treffer målgruppen, og det er behov for mer lavterskel informasjon som MiRA-Senteret når ut med gjennom daglig kontakt med både unge og foreldre med minoritetsbakgrunn. Gjennom sommeren har unge jentegruppens frivillige jobbet aktivt med videreformidling av informasjon og dermed nådd ut bredt til målgruppen og nettverk med om vaksinering og smittevern.   

Skole og barnehagestart med nye rutiner, smittevern og karanteneregler  

Den pågående pandemien har preget barnehage og skolehverdagen til mange barn og unge i lang tid. Denne uken begynner mange barn og unge enten i barnehage eller på skolen etter sommerferien, der målet er at det skal legges til rette for at barn og unge får være mest mulig på skolen. Barn og unge som begynner på skole nå vil starte til normal drift ved grønt nivå, og skolene vil fortsette å følge trafikklysmodellen som sier noe om beskriver hvilke smitteverntiltak skolene skal følge.

I forbindelse med skolestart la FHI frem at fra og med 16. august kan barn og unge under 18 år slippe smittekarantene, hvis noen i klassen er smittet, dersom de testes jevnlig. Som forelder er det viktig å holde seg oppdatert på de nye rutinene, endringer i skolehverdagen og reglene som følger med i forbindelse med barnehage og skolestart.

Videreformidling av koronainformasjon fortsetter inn mot høsten på MiRA-Senteret

MiRA-Senteret har holdt åpent i hele sommeren og jobbet aktivt med informasjonsarbeid om korona gjennom standvirksomhet, åpent hus og workshops og gjennom Senterets informasjonstelefon har flere tatt kontakt med spørsmål rettet mot koronaviruset. Det har vært et stort behov for å kunne holde åpent i sommer og bistå med viktig koronainformasjon gjennom hele sommeren for kvinner, barn og unge om bredt spekter av tematikk og her har den frivillige innsatsen har vært viktig i dette arbeidet for å nå ut til målgruppene med skreddersydd informasjon. Dette målrettede og viktige arbeidet vil fortsette inn mot høsten.

Ønsker du å delta på kurs eller workshops knyttet til korona-informasjon inn mot høsten eller har spørsmål rundt koronaviruset, ta gjerne kontakt gjennom vår koronainformasjonstelefon: 924 11 186 eller send en e-post til post@mirasenteret.no. Informasjonstelefonen betjenes på flere språk.

Les mer om testing og karanteneregler ved skolestart her: Testing kan erstatte smittekarantene for barn og unge – FHI

Les mer om smitteverntiltak og trafikklysmodellen ved barnehage og skoler her: Trafikklysmodellen (udir.no)