Bestill antologien Vi tar ordet. Minoritetskvinnekamp gjennom 40 år!

Boken koster 350kr og kan bestilles på www.mirasenteret.no

eller ved å sende e-post til post@mirasenteret.no