8. mars, den internasjonale kvinnedagen, nærmer seg med stormskritt. MiRA-Senteret, en fast deltager i markeringen, kommer til å være til stede for å løfte frem minoritetskvinnebevegelsen med et brennende engasjement! I årets 8. mars-tog vil vi gjenta fjorårets hovedparole:

 «Rettssikkerhet skal ikke kjøpes – fjern inntektskravet for permanent opphold!»

Dessverre forblir innstrammingen i utlendingsloven høyst aktuell og MiRA-Senteret mottar jevnlig bekymringsfulle henvendelser fra minoritetskvinner knyttet til denne lovendringen. Kvinner som kommer til Norge gjennom familiegjenforening, er avhengig av at ekteskapet holder i tre år for å oppnå permanent oppholdstillatelse og tilhørende rettigheter på selvstendig grunnlag. I tillegg til å måtte dokumentere at ekteskapet fortsatt består må kvinner også nå stille med selvstendig inntekt på minst kr. 246 246. De kan heller ikke være mottakere av økonomisk sosialstønad som de kan ha behov for og rett på over en periode på 12 måneder.

Vi mener dette er urimelige krav å stille og lovendringen setter kvinner i en sårbar situasjon. Kravet om selvforsørgelse fører ofte til avhengighet av ektefeller og at minoritetskvinners rolle blir svekket ikke bare i ekteskap, men også i et samfunn hvor rettsikkerhet er til salgs. MiRA-Senteret er imot at rettssikkerhet skal kunne kjøpes og vi står opp for de som særlig hardt rammes av politikernes kompromisslek med utlendingsloven. Vi oppfordrer alle til å ta del i Kvinnedagens markering – sammen skal vi synliggjøre utfordringer i dagens Norge og vise at vi står samlet mot urett.

Se vårt facebook arrangement her for mer informasjon om 8.mars toget.