Arrangementet er nå fullt! Vi setter stor pris på interessen og anbefaler dere som har meldt dere på å komme i god tid!

Vi ønsker DEG hjertelig velkommen til seminar med boklansering av #Minhverdagskamp, 5.mars, kl. 11-13 på Litteraturhuset (Amalie Skram).

Gjennom 30 år har MiRA-Senteret vært en pådriver for et viktig synliggjøringsarbeid knyttet til ulike problemstillinger som har stor betydning for minoritetskvinners liv i det norske samfunnet. Etter alle disse årene har vi vunnet frem i mange saker, vi har blitt sett og hørt! Samtidig ser vi fortsatt at det er en lang vei å gå, og innen flere områder foregår det en bekymringsfull utvikling og minoritetskvinners egne perspektiver blir ofte tiet ned i den offentlige debatten.

I forkant av kvinnedagen i år inviterer vi derfor til et seminar der likestillingskampen, kjempet av minoritetskvinner selv settes i fokus. Vi ønsker alle interesserte velkommen til et spennende seminar med boklansering, den 5. mars kl. 11-13 på Litteraturhuset (Amalie Skram). Her blir det spennende dialog mellom viktige aktører som har stor innsikt både i historiske perspektiv på minoritetskvinners likestillingskamp og situasjonen i samtidens likestillingsarbeid.

I anledning vårt 30-års jubileum lanserer vi også boken: #MinHverdagskamp – 30 år med minoritetskvinners likestillingskamp og deres reise gjennom integreringslabyrinten». Dette vil være en av flere utgivelser i vårt jubileumsår. En bok som er en hyllest til alle de minoritetskvinnene som gjennom 30 år har kjempet en egen likestillingskamp og som belyser både personlige og politiske kampsaker som har vært og fortsatt er meget viktig for minioritetskvinner.

Velkommen til et seminar med spennende innblikk i 30-års historie og å bidra til en viktig dialog om veien videre.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men på grunn av begrenset plass og servering av enkel lunsj ønsker vi likevel at du sender påmelding til post@mirasenteret.no, innen 27. februar.

Velkommen skal du være!

Se program her!