Torsdag 15. november kl. 08.30-17.00 inviterer MiRA-Senteret til årets nasjonalkonferanse 2018:

#Metoo – Mangfoldige former for vold mot kvinner   

#Metoo har mange farger. MiRA-Senteret inviterer alle interesserte til årets nasjonalkonferanse om kjønnsbasert vold og seksuell trakassering, med særlig vekt på kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn. Sammen ønsker vi å diskutere hvilke politiske virkemidler som må på plass for å bekjempe vold mot kvinner, og hvordan vi kan endre de maktstrukturer som påvirker varslingsmulighetene blant ulike grupper i samfunnet.

Spennende foredragsholdere som likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm, psykologspesialist og forsker Solveig Karin Bø Vatnar, direktør i JUMP, Isabella Lenarduzzi, forfatter og samfunnsdebattant Nancy Herz, politioverbetjent ved Stovner politistasjon Eva Oddrun Jakobsen, rådgiver i JURK Avin Khadir, forfatter og samfunnsdebattant Amina Bile og MiRA-Senterets prosjektleder Khansa Ali, står på programmet.

I tillegg vil det arrangeres to parallelle sesjoner:

Workshop 1: Er vold mot minioritetskvinner bare et kulturelt fenomen? Minioritetskvinner, likestilling og kampen for inkludering.

Workshop 2: Hvem har ansvaret?  Interseksjonalitet og forebyggende arbeid mot vold i nære relasjoner.

 

 

Se hele programmet for nasjonalkonferansen her!

Se MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi ønske DEG velkommen til årets nasjonalkonferanse her!

Konferansen vil finne sted på Oslo Kongressenter, Folkets Hus (Youngs gate 21).

Meld deg på konferansen i påmeldingsskjema nederst på siden eller send en mail til oss på post@mirasenteret.no      

Konferanseavgift kr. 500 inkludert lunsj, te og kaffe. Påmelding er bindende.                                Betalingskonto: 16075552665 merk med navn og konferanse.

Påmeldingsskjema: