En svært viktig del av MiRA-Senteret sitt helhetlige volds- og helseforebyggende samt integreringsfremmende arbeid er å skape inkluderende møteplasser der barn, unge jenter og kvinner kan delta i fellesskap, utveksle erfaringer og bygge nettverk. Helgen 6-8. desember arrangerte vi derfor hyttetur til Beitostølen med både skikurs, sosialt samvær og workshop for kvinner og unge jenter om grensesetting, sosial kontroll og vold i nære relasjoner.

Lørdag deltok både små og store på skikurs i regi av Beito Aktiv. Mange hadde aldri stått på ski før, men tok utfordringer det er å stå på ski på strak arm. I flotte vinterlige omgivelser og med stort humør ble det stor skiglede i bakken, en del fall og testing av egne grenser. Både kvinner, unge jenter og barn deltok med stor iver, og for barna var det spesielt morsomt å se når mamma falt, men reiste seg modig opp igjen og prøvde videre.

Kompetanseheving gjennom seminar om grensesetting, sosial kontroll og vold i nære relasjoner
Etter en lang dag ute i frisk fjelluft og sosialt samvær lørdag kveld var vi på søndag klare for faglig workshop for unge jenter og kvinner.

Etter en innledende meditasjonsøvelse, ledet prosjektleder, Khansa Ali an workshopen med en introduksjon om grensesetting og utfordringer ved å sette grenser for seg selv og andre. Problemstillingen ble aktualisert gjennom en øvelse som alle deltok i, og ledet oss videre inn i en felles samtale der deltagerne delte egne erfaringer og refleksjoner knyttet til å sette grenser i utfordrende situasjoner. Andre del av seminaret omhandlet vold i nære relasjoner og sosial kontroll. Målet for workshopen var å stimulere til refleksjon rundt grensene mellom vold, negativ sosial kontroll og konstruktiv grensesetting. Temaet ble aktualisert gjennom en rekke påstander som deltakerne skulle ta stilling til, og begrunne sine standpunkt. Vi diskuterte også hvordan man som voksen må sette grenser for barn, men samtidig gi barn frihet slik at de kan få trening i å sette grenser for seg selv. Det at både unge jenter og eldre kvinner deltok i workshopen bidro til at ulike perspektiver ble belyst i diskusjonen.

Når ettermiddagen kom og hjemturen tilbake til Oslo startet kunne vi se tilbake på en helg med både glede, latter, samhold og styrket kompetanse. Gjennom slike turer bidrar MiRA-Senteret til å styrke både hvert enkelt barn, unge jente og kvinnes ferdigheter og kompetanse og samtidig styrke samholdet i familien og relasjonene mellom kvinner.