Lørdag 6.mars var det endelig duket for MiRA-Senteret til digital kvinnekulturfestival: Empowerment og kultur- farge i bevegelse. I over 30 år har minoritetskvinner stått sammen og kjempet for sine rettigheter, og likestilling i det norske samfunnet. Kvinnekulturfestivalen hadde som mål å markere og synliggjøre minoritetskvinners pågangsmot og viljestyrke gjennom pandemien, samt synliggjøre styrken og ressursene minoritetskvinner besitter gjennom sine ulike erfaringer og kunnskap

Kvinnekulturfestivalen ble åpnet av MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi og Stortingsrepresentant, Trine Skei Grande med inspirerende innlegg om viktigheten av minoritetskvinners kamp for likestilling gjennom 30 år, og hvordan frivillige har bidratt med et stort og viktig arbeid gjennom pandemien.

Arrangementet bestod av spennende og fargerike kulturelle innslag med dans, musikk, sang og slampoesi fra flotte artister som Anak Indonesia, Unity Crew, Busi Ncube, Rohini Sahajpal og Shri La Sahajpal, Rehal Beraki, Nosizwe sammen med bandet sitt bestående av Liv Haugen og Mariama Ndure. Totalt deltok over 210 personer på MiRA-Senterets digitale kvinnekulturfestival gjennom live-streaming på Youtube og Zoom fra sine mobiler, PCer, TV-skjermer, og flere delte også denne opplevelsen sammen med andre familiemedlemmer, venner og bekjente.

Sertifisering av nye «Mødre som veiledere»
Som en viktig del av festivalen ledet stortingsrepresentant Trine Skei Grande, sammen med Fakhra Salimi sertifiseringen av veiledere som de to siste årene har kvalifisert seg til å motta diplom gjennom Senterets tiltak «Mødre som veiledere». I år var det 15 kvinner som mottok diplom digitalt gjennom Zoom, og flere kvinner har siste tiden engasjert seg og ønsker å ta del i dette arbeidet fremover. Gjennom tiltaket «Mødre som veiledere» videreutvikler kvinner egne ressurser og kunnskap ved å ta del i kompetansehevende kurs og aktiviteter. Tematikken på kursene er det veilederne selv som planlegger og skreddersyr, gjennom måtelige veilederforum. Tiltaket har fokus på et bredt spekter av temaer, som blant annet kommunikasjon mellom barn og foreldre, hverdagsmestring med fokus på psykisk og fysisk helse, digital opplæring og språkhendende aktiviteter. Pandemien har vært et utfordrende år for veldig mange, og MiRA-Senteret har etablerte veiledere i alle 15 bydelene, samt utenfor Oslo, som snakker over 30 ulike språk. Gjennom pandemien har veilederne bidratt med et viktig arbeid der de har videreformidlet informasjon, vist omsorg, støtte og trygghet til sårbare og utsatte grupper i sitt nærmiljø og nettverk, som et ellers overbelastet offentlig hjelpeapparat ikke når ut til. MiRA-Senterets har et sterkt anker innad i minoritetsmiljøet gjennom Senterets veiledere, og når dermed ut til veldig mange med informasjon om et bredt spekter av temaer på en trygg og effektiv måte.

Lansering av MiRA-Senterets valgkampanje: «Din stemme steller-bruk den nå!»
Sammen med kvinnekulturfestivalens to konferansierer prosjektleder Khansa Ali og prosjektkoordinator Maria Theresa Jones, avsluttet Fakhra Salimi med å lansere MiRA-Senterets valgkampanje «#Din stemme teller- bruk den nå!», som vil følge oss videre inn mot stortingsvalget 2021 i midten av september. Senterets målsetning gjennom valgkampanjen er å rette søkelyset på å øke andelen med minoritetsbakgrunn som bruker sin stemmerett. Veilederne vil i forkant av valget bidra med bevissthet og informasjon innad i sitt nærmiljø og nettverk om viktigheten av å heve sin stemme og ta del i viktige politiske saker, som angår deres egen hverdag, men også deres familier og barnas fremtid. Vi håper at så mange som mulig blir med MiRA-Senteret på spennende digitale kurs og aktiviteter fremover mot høstens stortingsvalg. Følg med på våre sosiale medier om mer informasjon om valgkampanjen og se video fra lanseringen her!

Farge i bevegelse i krisetider
Avslutningsvis vil vi takke alle som deltok på MiRA-Senterets digitale kvinnekulturfestival, både artister og deltagere, som bidro til en uforglemmelig aften med mangfold, glede og trygghet i en vanskelig tid for mange. Vi håper at festivalen har vært med på å gi glede og håp om at vi etter hvert går en lysere tid i møte, der vi sakte, men sikkert kan få tilbake hverdagen vår, og at vi i mellomtiden tar godt vare på hverandre.