Etter at koronakrisen traff Norge, har regjeringen kommet med en rekke tiltakspakker. Tiltakspakkene blir delt ut til trengende samfunnsaktører i en rekke bransjer for å dekke ulike behov skapt av koronakrisen. Ett av behovene som regjeringen nå har blitt oppmerksom på, er å sørge for at informasjonen om korona-viruset når fram til hele minoritetsbefolkningen. Dermed har turen kommet til de frivillige organisasjonene på integreringsfeltet. Hvem vil bli de heldige vinnerne av pakkene regjeringen drar opp av nisse-sekken i denne runden?

Da regjeringens omfattende tiltak og restriksjoner først ble innført, ble informasjonen om korona-viruset formidlet på norsk via allmennkringkasterne som NRK og TV2. Også på nettsidene til helsenorge.no og Folkehelseinstituttet var informasjonen den første tiden bare tilgjengelig på norsk og engelsk. Vi på MiRA-Senteret forsto umiddelbart at det var behov for bedre informasjon til minoritetsbefolkningen. Vi satt derfor raskt i gang med å mobilisere kvinnene i vårt nettverk til å spre informasjonen fra myndighetene videre til sine nærmiljø, samtidig som vi etterlyste informasjon på flere språk fra myndighetene. Gjennom prosjektet «Mødre som veiledere» har vi veiledere i alle Oslos bydeler, samt i tilgrensende områder som Lillestrøm, Nittedal og Drammen. Kvinnene har bakgrunn fra en mengde ulike land og kan spre informasjon til sine nettverk på blant annet arabisk, somalisk, urdu og farsi for å nevne noe. I tillegg til å spre informasjon gjennom våre nettverk, opprettet vi en egen informasjonstelefon om korona-viruset. Gjennom koronatelefonen kan man få informasjon om myndighetenes råd, eller man kan ringe hvis man har behov for noen å prate med om sine bekymringer.

På tross av all dette informasjonsarbeidet, og det faktum at MiRA-Senteret har over 30 års erfaring fra minoritetsfeltet, var ingen fra MiRA-Senteret blant «ressurspersonene fra feltet» som Kunnskapsdepartementet og IMDi invitere til møte, når de mandag 6. april skulle diskutere hvordan man best kan nå ut med informasjon til minoritetsbefolkningen. Når regjeringen skulle dele ut sine pakker, og fordele 6,6 millioner kroner til frivillige organisasjoner som driver informasjonsformidlingsarbeid blant minoriteter, var heller ikke MiRA-Senteret en av de «snille barna» som fikk pakke fra nissesekken.

Hva skal så til for å være blant de heldige som står på lista til nissen?

På tross av at myndigheter og andre samfunnsaktører nyttiggjør seg av kunnskapen vi har opparbeidet, blir vi gang på gang forbigått av de store norske organisasjonene på feltet når penger skal fordeles. Flere av de «snille barna» som sto på nissens liste hadde i forkant av tildelingen ringt vår korona-telefon med spørsmål om hvordan vi driftet vårt informasjonsarbeid. Vår kunnskap er altså etterspurt. Likevel uteblir den forutsigbare støtten som gir rom til å bygge opp en solid infrastruktur. Dette er en skjebne vi deler med en rekke minoritetsorganisasjoner som ikke bare jobber med minoriteter, men som har vokst frem fra minoritetsmiljøene selv.

På tross av begrensede midler lar vi oss ikke stoppe. Vi fortsetter arbeidet, og håper at også barna med utestemme og kritiske spørsmål kan være blant de heldige på nissens liste i neste omgang.