Styrk minoritetskvinners egen innsats – styrk den økonomiske støtten til MiRA-Senterets arbeid blant kvinner med minoritetsbakgrunn.

MiRA-Senterets veiledere knyttet til prosjektet «mødre som veiledere» gjør om dagen et omfattende og viktig arbeid med å videreformidle informasjon om koronaviruset til andre kvinner i sitt nærmiljø, samt blant familie, venner og bekjente. De tar ansvar, holder seg oppdatert på myndighetenes tiltak og engasjerer seg i dette arbeidet, samtidig som de støtter hverandre i denne utfordrende situasjonen. 

Vi har veiledere i alle de 15 bydelene og dekker dermed hele Oslo. Noen av kvinnene bor utenfor Oslo, som i Nittedal, Drammen, Strømmen og Lillestrøm. Dermed når denne informasjonen ut til en stor del av minoritetsbefolkningen. 

Etter at koronakrisen brøt ut, har vi vært i kontakt med kvinner i MiRA-nettverket fra 24 forskjellige land (Marokko, Iran, Irak, Vietnam, Kina, Kurdistan, Eritrea, Somalia, Sudan, Syria, Kongo, Ghana, Rowanda, Tyrkia, Sri-Lanka, India, Pakistan, Dominikanske republikk, Afghanistan, Chile, Hellas, Albania, Algeri og India) som nå videreformidler denne informasjonen til sine nettverk og i egne nærmiljø i de ulike bydelene. 

Vi håper at Oslo kommune vil styrke minoritetskvinners egen innsats.  Til tross for begrensende ressurser vil vi fortsette arbeidet videre med empowerment av kvinner!