Skiller unge minoritetskvinners hverdagskamp seg fra sine foreldres og etniske norske kvinners? Er vi bevisste nok på kompleksiteten i forventningene unge møter fra familien, blant venner og i storsamfunnet ellers?

Tirsdag 22.Oktober inviterte MiRA-Senteret til årets nasjonalkonferanse med temaet: Møte mellom generasjoner-minoritetsperspektiv på kjønnslikestilling og familierelasjoner i endring. Konferansens formål var å samle faglige perspektiver og førstehåndserfaringer knyttet til oppvekst og familie innad i det flerkulturelle samfunnet, samtidig sette den norske situasjonen i kontekst av nordiske og verdensomspennende trender.

Fullsatt sal med personer fra et bredt spekter av organisasjoner, frivillige, hjelpeapparat, forvaltningen, ved utdannings -og akademiske institusjoner bidro til å skape et stemningsfylt arrangement med stort engasjement. I tradisjon tro åpnet Busi Ncube årets nasjonalkonferanse med nydelig sang og musikk. Leder av MiRA-Senteret, Fakhra Salimi innledet med å ønske velkommen til årets konferanse der hun delte viktige og interessante perspektiver knyttet til kjønnslikestilling og familierelasjoner i dagens samfunn i Norge, som stadig er i endring. I år feirer MiRA-Senteret 30 år og gjennom alle disse årene har likestillingsperspektivet vært en integrert del av våre aktiviteter drevet av kvinner med minoritetsbakgrunn, som har utfordret stereotypiske fremstillinger av minoritetskvinner i Norge. Åpningstalen ble holdt av Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Tom Erland Skaug og i denne talen takket han MiRA-Senteret for å styrke minoritetskvinners muligheter og rettigheter i det norske samfunnet i over 30 år.

Sterke og inspirerende kvinner innleder til debatt!

Årets nasjonalkonferanse ble innledet av fire sterke og inspirerende kvinner, prosjektleder ved MiRA Senteret Khansa Ali, politisk debattant Hasti Hamdi (NO), grunnlegger av Black lives Matters Denmark Bwalya og aktivist og skribent Trifa Shakely (SE) åpnet opp for videre diskusjon under årets rundbordsamtaler som ble ledet av nasjonalkonferansen konferansier, Nancy Hertz. De ulike gruppene diskuterte ulike spørsmål knyttet til blant annet hvilke utfordringer unge med minoritetsbakgrunn står ovenfor i dag og hva kan gjøres for å skape et mer inkluderende samfunn der alle har like rettigheter. Rundbordsamtalene åpnet opp for videre tverrfaglig samarbeid og belyste viktigheten av å rette fokuset mot unge minoritetskvinners hverdagskamp.

Ledende internasjonale stemmer til Norge!

Hovedtaler under året nasjonalkonferanse var samfunnsdebattant, og forfatter av den bestselgende boken «So you want to talk about race», Ijoma Oluo (US). Med hennes ledende og kraftige stemme i rettighetskampen kom tydelig frem i debatten under årets nasjonalkonferanse. Hennes berikende ord var med på å gi viktige perspektiver på hvordan diskurs om rasismen er med på å påvirke våre hverdager i et mangfoldig samfunn. En annen sterk og modig kvinne er rettighetsforkjemper og samfunnsdebattant fra England, Humera Khan (UK). Hun snakket om muslimske kvinners rettigheter og islamofobia, der hun delte er sterkt og tydelig budskap: «The problem is not the way we dress, but the way they see us dress».

Panelsamtale- er det norske samfunnet fortsatt et rom for alle?

Siste del av nasjonalkonferansen ledet Fakhra Salimi panelsamtale bestående av Sindre Bangstad, Hasi Hamdi, Espen A.Hasle, Guri Melby, Nora Sveaass og Nancy Hertz der debatten handlet om at likestilling ikke kan utformes isolert og det er viktig å være klar over at generasjoner er knyttet sammen gjennom historien.

En stor takk til alle som bidro til en inspirerende dag med debatt, innlegg og delte spennende perspektiver. Sammen kan vi åpne opp for et mer inkludert samfunn der alle skal ha like muligheter og rettigheter gjennom hele livet.