Velkommen til MiRA-Senterets valgfestival med spennende politikerdebatt lørdag 29. august fra kl. 13.00 – 18.00 på Håndverkeren i Oslo, Rosenkrantzgate 7.

Oslo er en mangfoldig og fargerik by hvor folk med røtter fra hele verden har funnet sitt hjem. I september skal Oslo som alle andre kommuner i Norge velge sine representanter. Kommunevalg er det norske demokratiets viktigste brikke. Demokrati handler om å delta i beslutningsprosesser gjennom å velge våre representanter til kommunestyre og fylkestinget.

valgfestival

Det er over ti politiske partier som vil kjempe for din stemme i Oslo. Alle disse partiene har forskjellige løsningsforslag på dine utfordringer. Det gjelder helse, barnehager, skoler, arbeid og utdanning og ikke minst hvordan vi skaper likeverdige tjenester til hele byens befolkning.

Hvordan vil de ulike politiske partiene forebygge diskriminering av minoriteter på alle samfunnets arenaer og styrke mangfold i byen vår?

MiRA-Senteret arrangerer demokrati- og deltagelsefestival med musikk, foredrag, valgopplæring og politikerdebatt. Politiske partier er invitert til å ha sine representanter på festivalen for å svare på dine spørsmål. Det vil bli servert internasjonal mat.

Arrangementet er gratis for alle og krever ingen påmelding! #HevStemmenNå2015