Følg med på vår nye spalte i MiRA-Senterets nyhetsbrev: Velferdsstatens skyggeside: rettighetstap for minoriteter. Hver måned deler vi et utdrag fra boken med samme navn og gir deg innblikk i et viktig faglig bidrag om innstramningstiltak som har kommet innen utlendingslovgivningen de siste 15 årene.

Utdrag fra innledning i boken: Velferdsstatens kjennetegn

I Norge har vi en utbygget velferdsstat og mange av de viktigste menneskerettighetene er innlemmet i grunnloven. Likevel kan man spørre seg om velferdsstatens goder er så universelle som vi liker å tro, og om de grunnlovfestede menneskerettighetene i realiteten omfatter alle innbyggere i landet.

Ønsker du å lese inngående om tematikken?

Boken: Velferdsstatens skyggeside: Rettighetstap for minoriteter» ble lansert på kvinnedagen, 8.mars 2022 og selges, ut mars til lanseringspris: 350kr + porto (ordinær pris 450kr + porto).

Bestill den her eller ved å sende e-post til post@mirasenteret.no