#Metoo har mange farger. MiRA-Senteret inviterer deg til årets nasjonalkonferanse om kjønnsbasert vold og seksuell trakassering, med særlig vekt på kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn. Sammen ønsker vi å diskutere hvilke politiske virkemidler som må på plass for å bekjempe vold mot kvinner, og hvordan vi kan endre de maktstrukturer som påvirker varslingsmulighetene blant ulike grupper i samfunnet.

Image may contain: text

 

Statsråd Trine Skei Grande åpner konferansen, og likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm skal holde åpningsinnlegg. Vi har invitert mange spennende foredragsholdere fra inn- og utland som skal bidra til en innholdsrik dag. Blant dem er Isabella Lenarduzzi, direktør i JUMP (Promoting Gender Equality, Advancing the Economy), forsker og psykologspesialist Solveig Karin Bø Vatnar, Amina Bile og Nancy Herz fra «De Skamløse», Avin Khadir fra JURK, representanter fra Stovner politistasjon og minoritetskvinner fra MiRA-Senterets eget nettverk.

 

Vi skal klarlegge kunnskap og dele kompetanse på området vold i nære relasjoner og bidra til viktige diskusjoner om et høyaktuelt tema.

Sikre deg plass på konferansen og send påmelding i dag!

Påmelding sendes til post@mirasenteret.no senest 2. november. Konferanseavgift kr. 500 (inkludert lunsj, te og kaffe). Påmelding er bindende. Betalingskonto:16075552665. Gi gjerne beskjed om eventuelle matallergier.

Velkommen!

Se fullstendig program her.