Hvilken effekt har korona-krisen hatt på minoritetsbefolkningen så langt?Har sosial ulikhet og maktstrukturer i samfunnet hatt innvirkning på hvem som rammes hardest i en krisesituasjon? Hvordan kan vi bruke erfaringene som vi har gjort oss gjennom korona-krisen til å styrke det fremtidige arbeidet innenfor forebyggende helsearbeid, arbeidslivs-inkludering og reduksjon av sosial ulikhet?

Bli med på debatten når MiRA-Senteret lanserer utredningen: «Sosial ulikhet i krisetider!»

Utredningen er basert på både internasjonale erfaringer og nordiske funn. Samtidig som den inneholder en sammenfatning av MiRA-Senterets egne funn, innhentet gjennom en omfattende nettverksdekkende kartleggingsundersøkelse med minoritetskvinner gjennom korona-perioden. Svarene som kommer til syne er både urovekkende og alvorlige, men kan også bidra til å styrke samfunnet vårt i fremtiden.

Se spennende program her!

Grunnet smittevern vil rapportlanseringen ha begrenset antall plasser. Arrangementet er dessverre nå fullt for fysisk deltagelse, men det er fortsatt mulig å melde seg på live-stream.

Send påmelding til post@mirasenteret.no og merk med stream, så sender vi deg mer informasjon om dette.

MiRA-Senteret vil ellers forholde seg til alle smittevernregler som er gjeldende på daværende tidspunkt.

Følg med på oppdateringer her!