Gjennom prosjektet «Kompetente og trygge minoritetskvinner – en viktig ressurs i førstehjelpsberedskapen» setter vi minoritetskvinner i førersete for både kunnskapshevingen og videreformidlingen av førstehjelpskompetanse lokalt og nasjonalt. Vi ser at den indre motivasjonen kvinnene har fått gjennom og selv delta på svømming, førstehjelpskurs og bidra inn i informasjonsbrosjyre rettet mot minoritetskvinner gjør dem til viktige ressurspersoner som kan styrke et langsiktig beredskapsarbeid.

Medbestemmelse skaper autonomi og engasjementet

Forskning viser at mennesker med minoritetsbakgrunn er overrepresentert i drukningsulykker og andre ulykker som kunne blitt forhindret med livreddende førstehjelpskunnskap. Derfor har flere kvinner med minoritetsbakgrunn engasjert seg og jobber forebyggende. Som en del av den nasjonale dugnaden «Sammen redder vi liv!» bidrar MiRA-Senteret med å styrke minoritetskvinners engasjement og kompetanse rundt tema førstehjelp og sikkerhet. Gjennom Empowerment-baserte metoder som tar utgangspunkt i og utvikler hver enkelt kvinnes ressurser forteller kvinnene at de kjenner eierskap og føler medbestemmelse i arbeidet. På sikt vil deres innsats skape økt kunnskap og sikkerhet både i deres egne hjem, i deres nærmiljø og i storsamfunnets fokus på å løfte frem minoritetskvinner som en viktig ressurs i beredskapsarbeidet.

Fagsamling på Svarstad skisenter

For å skape kreativitet og innovative ideer har vi behov for å føle trygghet, ha muligheten til å utvikle vår faglige kunnskap og kunne gjøre dette i et sosialt fellesskap der vi kan være oss selv. Den 31.mai- 2.juni arrangerte MiRA-Senteret derfor hyttetur med fagsamling for over 20 av deltakerne fra førstehjelpskursene. Formålet med hytteturen var å styrke kvinnenes faglige kunnskap, bygge nettverk og arbeide sammen for å skape en informasjonsformidlingsstrategi for prosjektet. Gjennom et 4-timers fagseminar diskuterte vi viktigheten av informasjon om førstehjelp, hvordan vi sammen kan nå ut til flere kvinner og unge jenter og formidle vår kunnskap videre til andre. Flere av deltakerne, fra totalt 11 ulike nasjoner har lang botid i Norge, men aldri fått informasjon om førstehjelp. Flere utrykte derfor viktigheten av at det nå gjennom dette prosjektet rettes styrket fokus mot minoritetskvinner og unge jenter, og at formidlingsarbeidet også gjøres av dem selv.

Minoritetskvinner videreformidler førstehjelpskompetanse

Gjennom at minoritetskvinner selv går på førstehjelpskurs og deltar på workshops på MiRA-Senteret opparbeider de seg kompetanse som de kan videreformidle til andre kvinner i sine nærmiljø. Sammen skaper de et unikt engasjement og bidrar inn i formidlingsarbeidet til dugnaden via familier, naboer, stand, besøk av biblioteker og småforeninger de er medlem av i deres nærmiljø. Når mennesker har den autonomien som disse kvinnene og jentene har over arbeidet skapes det et solid grunnlag for langsiktig formidling av førstehjelpskunnskap. Slik bidrar vi til verdiskapning innenfor livreddende førstehjelp og beredskapsarbeid blant minoritetskvinner og unge jenter lokalt og nasjonalt.

Les mer om vårt førstehjelpsprosjekt her!