De siste årene har MiRA-Senteret hatt fokus på økt førstehjelpskunnskap i minoritetsbefolkningen i Norge og tilbudt førstehjelpskurs og workshops i kombinasjon med svømmeopplæring.

Arbeidet har ført til stort lokalt engasjement og mange minoritetskvinner fremstår i dag som en meget viktig ressurs for å løfte frem viktigheten i dette arbeidet på lokalt plan. I 2019 ble MiRA-Senteret også en del av den nasjonale dugnaden «Sammen redder vi liv!», med formål om å styrke minoritetskvinners engasjement og kompetanse rundt tema, førstehjelp og sikkerhet.

Vi inviterer derfor til et webinar 26.oktober kl. 11 -12, hvor vi deler av våre erfaringer og kunnskap om førstehjelp.

Program:

Velkommen

v/Khansa Ali, sosionom og prosjektleder

Hvordan kan digitale hjelpemidler bidra til å redde liv?

v/ Embla Middelkoop, prosjektkoordinator

Svømmeopplæring som et Empowerment og integreringstiltak i førstehjelpsberedskapen

v/ Anne Berit Sødal, samfunnsviter og administrasjonsansvarlig

 Rollen som livredder

 v/ Saida Mni Livredder og førstehjelper

Viktigheten av svømmetilbudet

v/ Houria Hajji Førstehjelper og veileder

 Beredskapsaktører som samarbeidspartnere

v/ Maria -Theresa Jones, Prosjektkoordinator og master i sosialt arbeid


Send gjerne påmelding innen mandag 25.oktober til aktiviteter@mirasenteret.no

Webinaret vil bli streamet på youtube og de påmeldte vil få tilsendt lenken.