Dato: Onsdag 26.oktober

Klokken: 13.00-14.15

Sted: Digitalt seminar på Zoom

Hva gjør man når man verken vet hvor eller hvem man kan snakke med om egen helse, kropp og grenser som eldre minoritetskvinne? Og hvilken rolle har ansatte i hjelpeapparatet i møte med kvinnene?

Økt kunnskap og bevissthet om egen kropp, helse og grensesetting i en aldringsprosess er viktig for å kunne ta eierskap og kontroll over eget liv og helsesituasjon, og er med på å forebygge vold og overgrep.

Senteret har gjennom mange år sett hvor viktig det er at kvinner blir møtt på en trygg og forståelsesfull måte i møte med ansatte i det offentlige hjelpeapparatet. Daglig møter Senteret kvinner som har lave digitale ferdigheter, utenfor arbeidslivet, med lave norskkunnskaper, som ofte kan være et hinder til å innhente viktig informasjon om egen kropp og helse. I møte med hjelpeapparatet et er det flere som beskriver at det ofte er lite kulturell kompetanse innad i hjelpeapparatet, og mange velger derfor å avstå fra viktige avtaler som omhandler deres livssituasjon og helsesituasjon. Dette har Senteret sett kan få alvorlige konsekvenser. Enkelte kvinner på MiRA-Senteret har begrensede kunnskap om egen helse, kropp og seksualitet, da dette ofte er ofte er sett på som tabu og skambelagte temaer. Samtidig ser Senteret at kvinnene ønsker å øke sin kunnskap om disse temaene. Det å skape trygge rom som åpner opp for dialog mellom kvinnene om kvinnehelse, samt verktøy til å mestre livsutfordringer har vært avgjørende i dette arbeidet og virker forebyggende knyttet til vold og overgrep mot eldre minoritetskvinner. Senteret ønsker å videreføre dette arbeidet med å gjennomføre et webinar, som åpner opp for videre tverrfaglig samarbeid og dialog på tvers av instanser som er med på å skape mer likeverdige helsetjenester for alle i fremtiden.

Bli med på spennende og lærerikt webinar!

Webinaret vil foregå digitalt på Zoom.

Meld deg på ved å sende e-post til: radgiver@mirasenteret.no innen 24.oktober.