De unge er samfunnets fremtid. Slik betrakter også MiRA-Senteret de unge minoritets-jentene. Sammen med denne gruppen og deres engasjement utvikler Senteret seg mot en fremtid og et samfunn minoriteter selv er med på å definere.

Oppvekstvilkårene varierer sterkt, men det alle har til felles er at vi lever i et samfunn med eksistensen av forhåndsdefinerte rammer. Rammer som setter føringer på våre liv. Det er disse rammene vi på senteret jobber aktivt med å omforme og omdefinere, samt skape nye betingelser som kan føre til berikelse av våre liv og vår fremtid.

 

Er du ung jente, eller jobber du med unge jenter?

MiRA-Senteret har lang erfaring i arbeid relatert til spørsmål vedrørende unge jenter og denne gruppens hverdag. Spørsmål som omfatter bl.a. identitet, familie, venner, egen kropp og helse, utdanning, og arbeid, er alle temaer senteret jobber direkte med. MiRA-Senteret står også til rådighet for personer og institusjoner som jobber direkte med minoritets-jenter. Hvis du har spørsmål eller vil rådføre deg med noen angående ditt arbeid med minoritets-jenter, er også du velkommen til å kontakte oss. Vi minner alle våre brukere på at MiRA-Senterets ansatte har taushetsplikt.

Om jentegruppen «La meg snakke»
MiRA Senteret har en nettverksgruppe for unge jenter der målet er å tilby unge
minoritets-jenter et sted der de kan definere sin egen virkelighet, og delta i aktiviteter etter ønske og interesse. Gruppa består av minoritets-jenter med forskjellig bakgrunn i alderen 13–26 år. MiRA-Senteret er opptatt av at jenter skal fokusere på og lære å bruke stemmen sin i sammenhenger som ellers kan være uvant. Derfor arrangerer vi også «Ta ordet»-kurs hvor vi jobber med selvtillit og uttrykksmåter. Dette er til nytte for elever, studenter og for de som ønsker å bruke stemmen sin i alle typer forsamlinger. 

Vi arrangerer også mange ulike typer aktiviteter og utflukter. Bare ta kontakt!

Les også: Du unge – har du ingenting på hjertet?