MiRA-Senterets arbeidsgruppe består av kvinner og jenter som er ansvarlige for å planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter i regi av MiRA-Senteret.

Arbeidsgruppa møtes jevnlig og definerer selv sin arbeidsmåte og framdriften av aktiviteter innenfor prioriterte områder. Dette foregår i henhold til årsplanen og i samsvar med MiRA-Senterets gjeldende retningslinjer.

Vil du være med? Kontakt oss >>