I dag, 25.november er FN’s internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner.
MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi retter her oppmerksomheten mot at dette er en kamp vi må ta hver dag!