«Jeg er bekymret for konsekvensene av det skjerpede botidskravet. Dessverre vil det særlig ramme voldsutsatte kvinner.»
Hør hvorfor MiRA-Senteret v rådgiver, Asla Maria Fuglestad Bø sier NEI til økning i botidskravet og hvordan vi mener lovendringen særskilt vil ramme voldsutsatte minoritetskvinner og svekke deres likestilling og rettssikkerhet i Norge.
MiRA-Senteret sier NEI til økning i botidskravet fordi vi mener at Regjeringen burde jobbe for å bedre rettighetene til minoritetskvinner og asylsøkere i stedet for å gjøre situasjonen enda vanskeligere.
Ønsker du og støtte vårt opprop? Da kan du signere her: https://www.opprop.net/digitalt_opprop_ofre_for_budsjettforlik-_si_nei_til_botidskrav