«Jeg sier nei til økning av botidskrav for permanent opphold for flyktninger! Jeg sier nei fordi jeg tror på og ønsker et likestilt Norge. Lovforslaget som Regjeringen nå innfører svekker likestillingen i Norge».

Hør hvorfor MiRA-Senteret v/prosjektleder Khansa Ali sier nei til økning i botidskravet og hvordan vi mener lovendringene bidrar til å svekke rettsikkerheten til og til å forsterke skillene mellom kjønnene og mellom minoritets- og majoritetsbefolkningen.
MiRA-Senteret mener at kvinner som kommer til Norge gjennom familiegjenforening, uavhengig om de gifter seg med etnisk norske menn eller menn med minoritetsbakgrunn, må få selvstendig juridisk status straks de ankommer Norge. Dette vil frigjøre kvinnene fra eventuelle avmaktssituasjoner og gi dem egne juridiske rettigheter.
Vi sier NEI til økt botidskrav og krever en utlendingslov som sikrer alle kvinner de samme rettighetene!

Ønsker du og støtte vårt opprop? Da kan du signere her.
https://www.opprop.net/digitalt_opprop_ofre_for…
https://youtu.be/hlDOgo3o-_4