Jeg sier nei til økt botidskrav og stadige innstramminger i utlendingsloven!

«Det er ikke skattebetalerne som skal forsørge familien. Det bør man greie selv hvis man vil hente dem til Norge» sier Siv Jensen til Aftenposten den 6.desember.

Med dette viser hun til at Regjeringen sammen med FrP også i sine budsjettforhandlinger ønsker å stramme inn underholdskravet som stilles når man søker om familiegjenforening.

Hør hvorfor MiRA-Senteret v/ administrasjonsansvarlig Anne Berit Sødal er svært kritiske til et slikt krav. Bli med oss og Si NEI til økt botidskrav og stadige innstramminger i utlendingsloven og ta avstand fra en politisk retorikk som skyver ansvaret for strukturell diskriminering i arbeidslivet over på minoritetskvinner.
Signer oppropet vår her!

https://www.opprop.net/digitalt_opprop_ofre_for…