Det finnes mange former for vold og fysisk vold er bare én type. Kvinner må opplyses om de ulike formene for vold som kan ramme dem. Dette er avgjørende for at kvinner og unge jenter selv og nettverket rundt dem, kan bidra til å avdekke problematisk oppførsel, sette i gang nødvendige tiltak og si

#Etneieretnei!