Stress betyr påkjenning eller belastning! Dersom vi er utsatt for stress over lang tid, kan det medføre helseproblemer. Kampanjevideoen- «hårtap av stress» retter fokus mot at stress kan påvirke deg på ulike måter både fysisk og psykisk og viktigheten av at du selv reflekterer rundt hva som gjør det stresset og hvordan kroppen din reagerer på det.

#Etneieretnei!