Kritisk kjønnsforståelse – svært viktig for styrket likestilling for kvinner. Hegonomisk maskulinitet er et analytisk begrep ment for å studere forhold mellom maskulinitet og makt, både på individ- og samfunnsnivå. Det viser blant annet til normer og strukturer i samfunnet som legitimerer menns dominans over kvinner.

Gjennom kampanjen: Et nei er et nei og denne informasjonsvideoen ønsker MiRA-Senteret å rette fokus mot viktigheten av kritisk kjønnsforståelse for å styrke arbeidet for likestilling for alle kvinner.