Det er nok ingen som vet «alt det er å vite» om noe som helst – ikke i noen felt, men i moderne medisinsk forskning er fortsatt alt for ofte mannen normen, mens kvinnen er avviket. Dette gjør at mye medisinsk forskning egentlig ikke er like korrekt for kvinner som den er for menn. Selv om det i dag gjøres stadig mer forskning på kvinner, mangler det fortsatt mye kunnskap i mange ledd.

I denne kampanjevideoen retter vi søkelys mot viktigheten av systematikk i å inkludere kjønnsperspektivet i all helseforskning og styrke den generelle representasjonen av minoritetskvinner i den offentlige debatten.

#Etneieretnei!