MiRA-Senteret lanserte torsdag 3.februar kampanjen: Min kropp – Mine grenser. Kampanjevideoen- Mye oppmerksomhet introduserer tematikken og retter fokus mot at mye oppmerksomhet kan bli for mye og at en må kjenne på sine egne grenser og si i fra når det blir for mye: Et nei er et nei!