MiRA-Senteret lanserte torsdag 3.februar kampanjen: Min kropp – Mine grenser. Kampanjevideoen- Utnyttingsgrad retter fokus mot at du aldri skal la noen utnytte grensene dine.