MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi introduserer vårt digitale opprop: Ofre for budsjettforlik- Si NEI til botidskrav! MiRA-Senteret mener at det er uakseptabelt, og en trussel mot demokratiet, at så viktige regelendringer gjøres uten offentlig debatt!

Vi håper at det er stor oppslutning om denne protesten blant alle dem som er opptatt av likestilling, minoriteters rettigheter og demokrati.
Vil du vise din støtte til det digitale oppropet? Send oss en e-post til post@mirasenteret.no eller legg inn en kommentar under, så kan vi sammen vise vår motstand!