I dag lanserer MiRA-Senteret landsdekkende kampanje «Et nei er et nei».
Unge jenter med minoritetsbakgrunn er en spesielt sårbar gruppe når det gjelder vold og overgrep. Et helhetlig arbeid som inkluderer en bevisstgjøring rundt hva vold og overgrep er, samt hvordan man kan beskytte seg, bidrar til å redusere sårbarhet! Like viktig er det også å snakke om hva man kan gjøre dersom man har blitt utsatt for noe ubehagelig eller kriminelt.
Vi håper at dere vil ta del i vår viktige kampanje som handler om retten til å bestemme over eget liv! For mer informasjon, ta kontakt med oss og følg med her 😉 #EtNeiErEtNei