Hør på MiRA-Senterets podkast i anledningen årets 16-dagers kampanje mot vold mot kvinner. Her samtaler MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi, sosionom og prosjektleder, Khansa Ali og sosialantropolog og administrasjonsansvarlig, Anne Berit Sødal om årets tema femisid. Med utgangspunkt i flyktningkvinners situasjon retter vi søkelys mot drap på kvinner, rettigheter og utsatthet for vold i nære relasjoner.

#stoppfemisid #sineitilvoldmotkvin