Hvilken effekt har koronakrisen hatt på kvinner og barn som lever i land som er under konflikt? I denne episoden samtaler MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi med sosiolog og aktivist, Susan Rakhsh om internasjonal solidaritet under krisen.