Hør på unge jenter fra MiRA-Senterets jentegruppe i denne podkasten. Her snakker de om senterets voldsforebyggende arbeid rettet mot unge jenter og om hvorfor det er viktig at minoritetsjenter står fram og sier at: Et Nei er et Nei!