«Manglende rettssikkerhet for familiegjenforente innvandrerkvinner skaper høy grad av utrygghet de viktige første årene i Norge og påvirker mange minoritetskvinner både fysiske og psykiske helse og deres fremtidsmuligheter for deltakelse i samfunnet reduseres.»

MiRA-Senteret v/prosjektkoordinator Maria Theresa Jones sier NEI til økt botidskrav! Dette fordi vi vet at det vil bidra ytterligere til å vanskeliggjøre innvandrerkvinners muligheter til å komme inn i norsk arbeidsliv, etablere en selvstendig økonomi og forsørge seg.

Ønsker du og støtte vårt opprop? Da kan du bidra med og signere her:https://www.opprop.net/digitalt_opprop_ofre_for_budsjettforlik-_si_nei_til_botidskrav