Det har blitt stadig strengere krav som må innfris for å få innvilget permanent opphold og statsborgerskap, bl.a. er det de siste årene kommet nye krav om inntekt og bestått norsktest. På grunn av høye krav blir mange gående lenge med midlertidig oppholdstillatelse. Er disse kravene integreringsfremmende, eller kan de også virke mot sin hensikt?

Sammen med faglig rådgiver og medforfatter, Asla Maria Bø Fuglestad og administrasjonsleder, Anne Berit Sødal drøfter leder Fakhra Salimi i denne episoden om Innstramninger i regelverket om statsborgerskap og permanent opphold er integreringsfremmende.