Likestillingen står sterkt i Norge, og målet for likestillingspolitikken er at den skal gjelde på alle områder i samfunnet. Gjelder dette også innen innvandringspolitikken? Kan den strenge utlendingslovgivningen svekke minoritetskvinners muligheter til å oppnå likestilling?

I en podkastserie på 4 episoder setter MiRA-Senteret søkelys på innvandringspolitikk og truede rettigheter. Serien er basert på MiRA-Senterets publikasjon- Velferdsstatens skyggeside: rettighetstap for minoriteter.

I denne episoden drøfter leder, Fakhra Salimi, sammen med faglig rådgiver og medforfatter av boken, Asla Maria Bø Fuglestad og politiker og samfunnsdebattant, Sofia Rana tematikken.