De siste årene har myndighetene ført en svært streng innvandringspolitikk og man ser at innvandrere og asylsøkere mistenkeliggjøres mye i den offentlige debatten. Hvordan påvirkes politikkutforming og utlendingslovgivning av denne mistenkeliggjøringen? Se andre del (av to) av MiRA-Senterets podkast om mistenkeliggjøring og rettssikkerhet med medforfatter og professor emeretius, Bente Puntervold Bø og høyesteretts advokat, Arild Humlen her.

Du kan også lytte til podkasten på Spotify.